Κρυπτόλεξο με εικόνες

Παραλλαγή του κλασικού κρυπτόλεξου με εικόνες. Το Κρυπτόλεξο με εικόνες αποτελεί μία παραλλαγή του κλασικού κρυπτόλεξου, όπου οι λέξεις προς αναζήτηση εμφανίζονται ως εικόνες. Το κρυπτόλεξο περιλαμβάνει απλές λέξεις και εύκολες αναζητήσεις κι επομένως είναι κατάλληλο και για μικρά παιδιά.

Scroll to top